شرمنده امتحانات خرداد نزدیکه اینه که یه خورده تحت فشارم یه مدت کوچولو نمی تونم بیام این جا رو به روز کنم ...شما بزرگی کن مارو ببخش... ارادت داریم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید